Retirada d'amiant

Substitució de coberta de plaques d'uralita de fibrociment amb amiant per panell sandvitx

Imatges del projecte

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.