Retirada d'amiant

Substitució de coberta de plaques d'uralita de fibrociment amb amiant per panell sandvitx

Imatges del projecte

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.