Revestiments sanitaris

Revestiments amb homologació sanitària
Sostres sanitaris
Panells per parets
Panells aïllants
Revestiments
foto-revestiment02

Per alimentació, amb lames de pvc sanitaries o panells per parets i sostres sanitaris

Amb homologació sanitària

Els revestiments dissimulen les imperfeccions i irregularitats de les parets, és a dir, les anivellen. Es poden posar sobre parets amb rajoles, pintures, polièster i panells aïllants.
No cal pintar ni posar rajoles a les parets.

Els avantatges que té el revestiment és que, a part d’aïllar, protegeix de l’oxidació, és fàcil de netejar, manté la temperatura, dissimula juntes entre panells, evita que la peça es corbi, oculta el sistema de collament, és resistent a la sal, etc.

Tenim diverses opcions per a revestiments de parets i sostres sanitaris, amb PVC, instal·lació de mitja canya, etc.

Homologats

Certificacions homologades sanitàries per alimentació

Apliquem:

Revestiments de parets i sostres sanitaris

Revestiments amb PVC

Instal·lació de mitja canya, etc.

Apliquem aquests panells o plafons massissos de color blanc de PVC com a revestiments de parets i sostres en establiments que requereixen certificacions homologades sanitàries per alimentació, com són indústries alimentàries, càmeres frigorífiques, carnisseries, escorxadors, sales de desfer, embotelladores, laboratoris, industria pesquera o química i tot tipus d’obradors com panificadores, fleques, sales blanques, pastisseries, etc. També es pot instal·lar a tot tipus de despatxos o sales internes.

I un altre sistema són els revestiments impermeables en terres de Compact PVC, que fan que no hi hagi cap filtració i sigui antilliscant. S’aplica a escoles, gimnasos, laboratoris, industries, lavabos, guarderies…

foto-revestiment01

Projectes realitzats

1

Revestiment de terres amb resines de poliuretà

1

Revestiment de parets i sostres per a empresa alimentària

1

Rehabilitació d'una carnisseria i sala obrador

1

Revestiment impermeable i transitable en empresa fabricant de productes químics

1

Revestiment d'un magatzem, sala obrador i panificadora a Vic

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.