Revestiments

Revestiment de terres amb resines de poliuretà

Primerament es va sanejar les fisures del terra existents. Es van netejar totalment de pols i altres elements que puguessin interferir en l’adherència del producte y es va anivellar totalment la superfície.
Posteriorment es va pintar tot el paviment amb resines de poliuretà de color gris, quedant ja el terra protegit i acabat.

Imatges del projecte

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.