Cobertes

Instal.lacio de panell de coberta

Coberta amb filtracions d’aigua, es va procedir a substituir plaques existents amb amiant per nova coberta de panell grecat de xapa prelacada i aïllament de poliuretà interior de 80 mm.
Degut a la llargada dels panells, de més de 10 metres, es van necessitar medis auxiliars per la seva elevació i col.locació.
Es van colocar les peces de remateria necessària pel perfecte sellatge del panell, tals com la peça de carenné i la remateria de paret a panell.

Imatges del projecte

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.