Cobertes

Formació de coberta panell combinat, amb greca i llis

En aquesta nau, es va treure la coberta d’uralita amb amiant existent i es va substituir per una nova coberta de panell a dues vessats. La dificultat de poder fer un aiguafons convencional en una de les aigües, va provocar la instal.lació del panell sense greca fabricat per JAUME SABORIT SL. Això va facilitar la formació de l’aiguafons a nivell del panell de coberta. En l’altre vessant, es va col.locar un panell grecat de coberta convencional, del mateix color que el panell llis.

Imatges del projecte

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.