Cobertes

Formació d'aiguafons a coberta d'uralita.

L’aiguafons d’aquesta coberta estava molt malmès pel pas del temps i degut a tota la brutícia acumulada calia resoldre els problemes de retenció d’aigua i degoters importants que provocava a l’interior de la nau.
JAUME SABORIT va procedir a sanejar l’aiguafons existent formant un nou aiguafons amb un tipus de xapa amb una impermeabilització especial, fixada mecànicament i soldada en les juntes de solape per aire calent.

Tot sense desmuntar ni manipular les plaques d’uralita amb amiant que formen la coberta.

Inclou un aillament amb llana de roca per tal d’evitar les condensacions d’aigua amb els canvis de temperatura.

Amb aquest sistema es garanteix la sol.lució dels aiguafons de la coberta per sempre més.

Imatges del projecte

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.