Demolicions i perforacions

Demolicions
Perforacions
Obertures de sostre
Talls amb serra diamantada
Passos d'instal·lacions
foto-perfora06
foto-perfora02
foto-perfora01

Demolicions amb pinces hidràuliques i perforacions de tot tipus amb broca diamantada.

Realitzem demolicions amb robot elèctric i demolicions manuals amb pinces hidràuliques, que permeten trencar roca i formigó, sense produir ones de xoc, vibracions, pols ni soroll.

Fem obertures de sostre i talls amb serra diamantada, aconseguint un acabat perfecte sense vibracions. Aquest sistema ús adequat per a talls en forjats, soleres, cobertes de formigó, murs, portes...

Tenim equips adequats per realitzar perforacions horitzontals o verticals amb diferents diàmetres: des de 25 mm fins a 1.000 mm.

Realitzem perforacions en formigó armat, pedra, etc., amb broca diamantada, en qualsevol direcció i inclinació.

Es realitzen per a passos d'instal·lacions (canonades, conductes elèctrics...) i obertura de fosses d'ascensor, o altres tipus d'obertures de qualsevol dimensió.

Els principals avantatges en aquest tipus d'obertures és que s'eviten vibracions, sorolls i la utilització d'explosius.

Projectes realitzats

1

Perforacions circulars

1

Demolició d'escala de formigó

1

Tall de formigó

1

Obertura en paret de pedra

1

Demolició de formigó amb robot elèctric

1

Obertura de fosa en pedra viva

1

Demolició amb pinces hidràuliques

1

Obertura en sostre en empresa agroalimentària de Vic

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.