Demolicions i perforacions

Demolició de formigó amb robot elèctric

Treballs de demolició amb robot elèctric. Es va realitzar aquests treballs amb el robot perquè no fa fum ni soroll. És una màquina per treballar en llocs reduïts, necessita poc espai ja que té una excel·lent mobilitat, permet molta flexibilitat i funciona amb control remot. Realitza treballs de gran intensitat i pot demolir formigó de gran duresa.. S’ha utilitzat en sales interiors en les quals està prohibit emetre fums.

Amb aquest tipus de maquinària es poden realitzar obres com galeries, túnels, mineries, obra civil.

Imatges del projecte

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.

Contacta amb Nosaltres.

Demana el teu pressupost sense compromís.